Linux command cheat sheet

Hieronder een overzicht van de meest gebruikt commando’s binnen Linux (Ubuntu, Raspbian).

Update Linux

Eerst update je de repository. Daarna installeer je de updates. Meestal hoef je Linux niet te herstarten.

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

Uncomplicated Firewall

Controleer de status van je firewall inclusief de open poorten.

sudo ufw status