OrientDB: A simple explanation

OrientDB is een document en graph store.

Vertex is in Graph termen een node waarbij ‘documenten’ onderliggend kunnen worden gebruikt om attributen van de node/vertex vast te leggen. Dit beschrijft daarmee ook de graph en document storage dat OrientDB is.

Een vertex, of node, heeft altijd inkomende en uitgaande links of edges. Hiermee kunnen nodes met elkaar worden verbonden. De edges bevatten de kracht en performance van graph databases waarbij relaties tussen nodes eenvoudig kunnen worden gelegd en vervolgens ook kunnen worden gebruikt om kennis uit af te leiden.

Belangrijk om te onthouden is dat zowel een vertex/node alsook een edge steeds worden opgeslagen als een ‘document’. Een ‘document’ kan hierbij een json structuur aanhouden. Op deze manier wordt weer duidelijk wat de relatie tussen een document en graph store is, wat OrientDB is.

As both a vertex/node and an edge are stored as documents, they both hold properties that describe the vertex/node entities but also describes the relationship between the nodes (edges).